Vek dôchodcov bude stále stúpať: Dožijeme sa penzie?

22.02.2016 09:46

 

Tento rok Slováci naposledy odídu do penzie po dovŕšení 62 rokov. Od budúceho roka sa dôchodcovský vek začne postupne zvyšovať. Dnešní tridsiatnici tak  pôjdu do dôchodku vo veku 67 rokov. Pozrite si, čo bude posun penzijného veku znamenať pre vás a koľko rokov ešte musíte odrobiť?

Od budúceho roku pôjdeme do dôchodku neskôr.

Kedysi išli slovenskí muži do penzie ako 60-roční, ženy skôr, podľa počtu vychovaných detí vo veku 53 až 57 rokov. Dnes je jednotný dôchodkový vek 62 rokov. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá začne platiť na budúci rok, prinesie zmeny.

Vývoj dôchodkového veku sa začne automaticky viazať na vývoj strednej dĺžky života. Jednoducho povedané - čím dlhšie budeme žiť, tým neskôr pôjdeme do dôchodku. Odchod do penzie sa tak každý rok posunie zo súčasnej hranice 62 rokov zhruba o dva mesiace. Znamená to, že každých sedem rokov pribudne navyše jeden rok.

Tridsiatnička nastúpi do penzie až vo veku takmer 67 rokov.

Za všetko môže starnutie - seniorov pribúda a priemerná dĺžka života sa zvyšuje a odborníci riešia otázku, či budú peniaze na dôchodky dnešných mladých ľudí. Neskorší odchod do dôchodku schválila vláda Roberta Fica v roku 2012 v rámci dôchodkovej reformy.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si dobre uvedomuje vplyv starnutia populácie na dôchodkový systém, a preto vláda prijala zmeny v dôchodkovom systéme, ktoré majú pozitívny vplyv na jeho udržateľnosť.

Od roku 2017 sa bude dôchodkový vek odvíjať od dĺžky dožitia. Odborníci neskorší odchod do penzie schvaľujú."Naviazanie dôchodkového veku na vek dožitia je jedným z kľúčových opatrení na zmiernenie vplyvov starnutia obyvateľstva na verejné financie. Ak by sa dôchodkový vek nepredlžoval, narastajúce výdavky na dôchodky by zvyšovali deficit verejných financií aj verejný dlh a bez adekvátnych opatrení by mohli spôsobiť až bankrot krajiny," tvrdí Peter Goliáš, riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy.