Emília Šarláková

26.08.2013 07:08

 

Vážený pán Hofrík,

  pekne Vás pozdravujem a chcem Vám poďakovať za radu, ktorou ste ma upozornili, že mám nárok na skončenie platenia poistného na

mojom životnom poistení, keďže som sa stala invalidná dôchodkyňa.

   Priznám sa Vám, že som už aj pozabudla čo je v mojom životnom poistení poistené. Pretože Vy sa o mňa za tie roky poistenia pravidelne zaujímate

a teraz Ste ma upozornili, že nemusím platiť poistné, keď som na plnom invalidom dôchodku a tak Ste mi ušetrili peknú sumu v eurách.

   O Vašej cennej starostlivosti a pomoci budem hovoriť aj svojím známym a isto sa na Vás s dôverou obrátia.

   Vám vďačná a spokojná

  Emília Šarláková ( mobil : 0908068012 )