Storočný pán sa chce dať poistiť

04.09.2015 13:07

Poisťovák ho od toho odhovára, ale nakoniec mu povie, aby prišiel zajtra, lebo teraz má veľa práce. 
„Zajta nemôžem, otec sa mi žení!“ 
Poisťovák sa čuduje: „A koľko má rokov?“ 
„Stotridsaťpäť.“ 
„A to sa v takomto veku ešte chce ženiť?“ 
„No, on nechcel, ale rodičia ho do toho nútia!“