Stačí na dovolenke v EU len Európsky preukaz poistenca ?

21.07.2017 13:25

 

Pri cestovaní do zahraničia netreba zabúdať na možnosť, že človek bude potrebovať ambulantnú či nemocničnú starostlivosť. V rámci štátov Európskej únie a niekoľkých ďalších možno využiť Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý poistencovi vydá jeho zdravotná poisťovňa. Napriek tomu sa však odporúča pripoistiť sa aj komerčne, keďže európsky preukaz nemusí pokryť všetky prípadné náklady.

V inom členskom štáte EÚ máte nárok na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu, aký sa poskytuje domácim a za podmienok, ktoré sú platné v danom štáte. Európsky preukaz platí okrem štátov EÚ aj na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku. V Srbsku a v Macedónsku zabezpečí poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Európsky preukaz platí u tých poskytovateľov, ktorí sú v sieti verejného zdravotníctva, teda majú zmluvu s tamojšou zdravotnou poisťovňou. Treba tiež pamätať aj na to, že v každom štáte je iná výška spoluúčasti pacienta, čiže suma, ktorú musí poistenec zaplatiť sám. V porovnaní s výškou spoluúčasti na Slovensku môže byť aj podstatne vyššia. To znamená, že ak za dané vyšetrenie, napríklad vo Francúzsku dopláca Francúz 25 eur, bude za toto isté vyšetrenie doplácať Slovák vo Francúzsku taktiež 25 eur. Sú krajiny, kde si domáci poistenci doplácajú za nejaké ošetrenie 100 eur, inde zase 50 eur.

Pokiaľ si človek zabudne európsky preukaz na Slovensku a vyhľadá ošetrenie v zahraničí, bude musieť zdravotnú starostlivosť uhradiť v hotovosti. Keby išlo o hospitalizáciu, tu je čas na zaslanie preukazu poštou zo strany rodinného príslušníka.

Preukaz odfotený v mobile môže, ale aj nemusí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti akceptovať. Pokiaľ vás ošetrí nezmluvný poskytovateľ, môže vám zdravotná poisťovňa preplatiť potrebné vyšetrenie do výšky nákladov v Slovenskej republike. Poistenec musí o refundáciu požiadať, rovnako doložiť potrebné doklady.

Pri ceste do zahraničia sa odporúča kombinácia zdravotného aj komerčného poistenia, keďže každé má pre poistenca iné výhody. Napríklad repatriácia, čiže prevoz poistenca do SR, je hradený z komerčného poistenia, rovnako aj spoluúčasť pacienta. Týka sa to napríklad aj služieb tlmočníka.

V prípade potreby zdravotnej starostlivosti môže pomôcť bezplatná mobilná aplikácia EÚ European Health Insurance Card. Možno v nej nájsť informácie aj v slovenčine pre všetky krajiny EÚ týkajúce sa liečby, krytia a nákladov, úhrad aj spoluúčasti pacienta. Má funkciu – Find Local Hospitals, čiže nájdi lokálne nemocnice. Poskytne adresu, telefónne číslo aj mapu, kde sa zariadenie nachádza.