Spŕšky vody sa ujdú chodcom aj vodičom

03.02.2017 11:49

 Treskúce mrazy ustali, nastupuje odmäk. Na cestách vznikajú kaluže so zmesou špinavej vody a topiaceho sa snehu.


Hrozí ošpliechanie chodcov bezohľadnými alebo nepozornými vodičmi.


Pani Iveta čakala vo štvrtok ráno na priechode pre chodcov. Namiesto toho, aby auto zastavilo a umožnilo chodcom prejsť, prefrčalo okolo veľkou rýchlosťou. Ostriekalo nohavice studenou vodou stojacim chodcom pred prechodom.

Aj keď sú chodci najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky, nepríjemné situácie s gejzírmi sneho-vodovej "džabanice" môžete zažiť aj za volantom.

"Vychádzal som autom z vedlajšej ulice a dával prednosť autám na hlavnej. Vtom okolo nás preletel autobus MHD a kašovitou hmotou snehu s vodou v priebehu sekundy zadžabal celé auto. Bola to poriadna rana. Myslel som si v prvom okamihu, že do mňa vrazil. Už som sa videl v nemocnici. Od snehu bolo celé auto, všetky okná, cez predné nebolo vidieť absolútne nič. A akurát mi došla aj voda v ostrekovači..." popísal nám včerajší šok vodič Marián.

Zákon na to pamätá, je to priestupok

Zákon o cestnej premávke pamätá aj na takéto situácie. Z jeho ustanovení vyplýva, že vodič nesmie obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby "rozstrekovaním kaluží, blata".

Podľa tohto zákona je tiež vodič povinný správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam.

Za porušenie týchto ustanovení hrozí od polície pokuta v blokovom konaní do 60 €.

Tá odporúča pri takejto nemilej udalosti zapísať si evidenčné číslo vozidla, mať nejakého svedka a nahlásiť to na polícii.

Spôsobenú škodu si poškodený v takomto prípade musí vymáhať inou cestou, trebárs cez občianskoprávne konanie na súde.
Je to ako pri dopravnej nehode, vinníkovi policia uloží pokutu, ale škodu si už musí poškodená strana vymáhať sama. Čiže aj poškodený ošpliechaný človek by si musel náhradu škody, v tomto prípade napríklad preplatenie čistiarne, riešiť súdnou cestou, prípadne sa dohodnúť s druhou stranou na inom riešení.

Cestujúci si môže uplatniť náhradu škody

Stáva sa tiež, že autobus MHD ošpliecha cestujúcich na zastávkach MHD. Často sa pri zástavkách MHD tvoria veľké kaluže.

Keď dôjde k ošlechaniu, aj vodičovi MHD hrozí pokuta a bez zodpovednosti nie je ani jeho zamestnávateľ.

Poškodený je povinný uplatniť si voči prevádzkovateľovi MHD náhradu škody bez zbytočného odkladu, najlepšie bezprostredne po udalosti. Žiadosť o náhradu škody by mal zaslať písomne, trebárs aj e-mailom, s uvedením času, miesta a priebehu udalosti. Vhodné je aj, aby si poškodený vyhotovil fotografiu poškodenej veci, ktorou preukáže poisťovni rozsah poškodenia. Zároveň je povinný predložiť aj doklad o vyčistení odevu.