Predajte výhodne svoje životné poistenie

01.04.2014 00:01

 

Presný zásah – Predajte výhodne svoje životné poistenie

Už sa Vám stalo, že keď Ste išli do banky požiadať o úver a nesplňali Ste ich podmienky

navrhli Vám sprostredkovanie predaja Vašej životnej poistky ?

 

Vašu poistnú zmluvu ocenia podľa

Výšky poistnej sumy – čím je vyššia tým si za poistku môžete pýtať viac.

Poistnej doby – čím bližší termín ukončenia poistnej zmluvy – tým viac získava poistka na cene.

Podľa Vášho zdravotného stavu – Poistený chorý človek má pre nádejného kupca životného

poistenia vyššiu hodnotu ako zdravý.

Preto si okrem ponúkanej životnej poistky sebou vezmite aj výpis zo zdravotnej karty.

Predajom životného poistenia získate okamžite hotovosť – nemusíte čakať na celú poistnú

dobu dohodnutú na životnom poistení. Ďalej máte o záväzok menej – danú poistnú zmluvu

už ďalej neplatíte.

Pri predaji sa dá dohodnúť, že pohrebné trovy v prípade Vašej smrti preberá kupujúci -

t.j. nový poistník , ktorý je zároveň aj novou opravnenou osobou.

 

 

 

Zaujali Vás hore uvedené informácie ?

Nakoľko je tento článok písaný 1. apríla – ide iba o žart s fikciou.

Ale kto vie, možno o 10 rokov to nebude tak ďaleko od reality ako dnes.