Čo s 10 alebo 20 ročnou životnou poistkou ?

14.10.2016 15:04

 Poistka nesmie zostarnúť s vami

Mnohé pripoistenia pred 20 rokmi neboli v portfóliu poisťovní. Staré zmluvy je potrebné kontrolovať a dopĺňať.

Uzatvorili ste si poistenie pred rokmi a odvtedy už len platíte ? Robíte dobre?

   Životné poistenie je zložitý produkt, ktorý treba nastaviť podľa vašej životnej situácie a pravidelne ho prehodnocovať. Pretože zle alebo neaktuálne nastavená poistka vás chráni len čiastočne. 

  Ak máte svojho finančného sprostredkovateľa mali by ste si sadnúť každých päť rokov a prehodnotiť, či vás poistenie reálne chráni. Odvtedy, keď ste podpisovali zmluvu, sa totiž mohlo veľa zmeniť - vo vašom živote, na poistnom trhu aj v podmienkach, za akých sa poistky poskytujú. 

Čo taká životná poistka obsahovala napríklad pred 20 rokmi a o čo majú ľudia záujem dnes?


    Mnoho ľudí má životné poistky spred dvadsiatich rokov, ešte z vtedajšej Slovenskej poisťovne, ktorá bola v tom čase jedinou na trhu. "Problémom týchto starých poistiek väčšinou je, že sú nastavené na nízke poistné sumy, ktoré boli dohodnuté pred 20 rokmi, no vplyvom inflácie, prechodom na euro a celkovou zmenou ekonomickej a sociálnej situácie tieto sumy v súčasnosti nie sú dostatočné," vysvetľuje Róbert Zemko, expert na životné poistenie Allianz SP. Pre klienta je pri nich "výhodné" azda len poistné, ktoré je na úrovni jedného až piatich eur mesačne. V prípade poistnej udalosti by však klient dostal poistné plnenie, ktoré pokrývalo náklady pred dvadsiatimi rokmi. Nie v súčasnosti.

Klasická poistka ponúkala v minulosti väčšinou len základné krytia, pripoistenia boli zamerané na úraz. Zhruba pred 15 rokmi vstúpili na trh kritické choroby a postupne aj iné pripoistenia. Dnes je ponuka veľmi široká, rozšírili sa zdravotné krytia a mnohé poisťovne ponúkajú aj špecifické riešenia. Nové poistné zmluvy sú flexibilnejšie, dajú sa rôznym spôsobom modifikovať. Klasickým príkladom je riziko invalidity, ktoré bolo v minulosti veľmi podceňované. Invalidita patrí pritom v súčasnosti medzi riziká, ktoré by dnešná "moderná" poistka mala určite riešiť. Mnohé pripoistenia pred 20 rokmi neboli v portfóliu poisťovní, pretože si ich životné podmienky nevyžadovali, prípadne niektoré pripoistenia boli oveľa drahšie, ako sú dnes. V súčasnosti je takisto bežné, že okrem účtov za bývanie, dopravu, stravu platíme aj splátky hypotekárnych alebo spotrebných úverov. Preto sú opravnené požiadavky klientov na krytie rizík, ktorých následkom je práceneschopnosť, resp. strata schopnosti prinášať do rodiny pravidelný príjem. Ide o trvalé následky úrazu, čas nevyhnutného liečenia úrazu, poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou, poistenie vážnych chorôb, poistenie invalidity.

Zrušiť či nechať?

Na to, či zrušiť starú poistku, neexistuje jednoznačná odpoveď.  Určite doporučujem  ak bola v poistke uzatvorená nejaká kapitálová tarifa, ju nerušiť, pretože by to pre vás nebolo výhodné. Výhodnejšie je túto poistnú zmluvu doplniť novou po zanalyzovaní potrieb nastaviť chýbajúce jednotlivé rizika ako vážne choroby, dlhodobá pracovná neschopnosť, denné odškodné pri pobyte v nemocnici a liečení, strata zamestnania alebo čiastočná, či plná invalidita a navýšiť úrazové poistenia. Alebo ak je to možné nechať na starej poistnej zmluve investičnú alebo kapitálotvornú časť v pôvodnej zmluve a uzatvoriť novú rizikovú zmluvu. Takýmto spôsobom dokáže klient na poistke značne ušetriť.