Poistenie pre živnostníkov

02.05.2017 16:38

Aj živnostníci a malí podnikatelia potrebujú poistenie

Kaderníčka, ktorá prevádzkovala svoj salón v priestoroch bytového domu, nechala raz pred odchodom z práce zapnutú kulmu. Tá sa prehriala, skratovala a vznikol požiar, ktorý sa rýchlo rozšíril. Výsledkom bol kompletne zničený interiér, spolu so všetkým zariadením a prístrojmi. Pri likvidácii požiaru boli navyše značne poškodené aj tri okolité byty. Celková škoda sa pohybovala v desaťtisícoch eur.

To je len jedna z mnohých poistných udalostí, ktorú zaznamenala Allianz - Slovenská poisťovňa. Aj na takéto nečakané prípady však treba byť pripravený. Práve malé podniky sú totiž často najzraniteľnejšie z pohľadu ekonomického, ako aj z perspektívy náhodných udalostí. Špeciálne živnostníci ako kaderníčky, kozmetičky, murári či kuchári za svoje záväzky ručia nielen podnikateľským, ale aj súkromným majetkom. Väčšia škoda môže mať pre nich až likvidačné následky.

Práve pre túto skupinu je určené poistenie - Malí podnikatelia. Možno ho prispôsobiť každému na mieru. Podnikateľ či živnostník môže uzatvoriť až šesť druhov poistenia:

* Poistenie majetku (poistenie budov a hnuteľných vecí)

* Poistenie majetkového prerušenia prevádzky

* Poistenie strojov a elektroniky

* Poistenie nákladu

* Poistenie zodpovednosti za škodu

* Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Produkt ponúka Allianz - Slovenská poisťovňa v troch moduloch poistného krytia (Basic, Standard a Optimal). Zostavené sú tak, aby pokryli najčastejšie potreby poistného krytia malých podnikateľov a živnostníkov. Jednotlivé moduly pokrývajú rôzne druhy rizík - požiar, výbuch, voda z vodovodných zariadení, prepätie a elektrický skrat, víchrica, krupobitie a tiež vandalizmus a krádež vlámaním. ,,V prípade kaderníckej profesie jednoznačne odporúčame poistiť si všetko zariadenie a prístroje - teda všetok hnuteľný majetok - a realizovať tiež poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú by sme nechtiac či svojou neopatmosťou mohli spôsobiť iným," vysvetľuje hovorkyňa Allianz - SP Lucia Muthová.