Poistenie náhrobného pomníka

07.07.2015 15:34

Poistenie náhrobného pomníka

Poistenie sa vzťahuje na samotný náhrobný pomník, ako aj na všetky jeho stavebné súčasti.

váš pomník bude chránený pred:

·         požiarom, výbuchom, úderom blesku,

·         pádom lietadla a predmetov, nárazom vozidla,

·         povodňou, záplavou, zemetrasením, zosuvom pôdy,

·         víchricou, krupobitím, lavínou.

Náhrobný pomník je možné poistiť aj na riziko vandalizmus či krádež náhrobného pomníka.

Toto poistenie sa u nás dojednáva spolu s Poistením domácnosti alebo Poistením budovy.