Poistenie domácnosti

07.07.2015 15:26

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce  spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby.

Poistenie zahŕňa aj riziko predĺženej záruky vybraných elektrospotrebičov – rozsah poistného krytia je rovnaký ako pri zákonnej záruke, t.j. pokiaľ dôjde k poškodeniu alebo zničeniu vybraného elektrospotrebiča, na ktoré by sa vzťahovala zákonná záruka poskytovaná predajcom, bude takáto škoda krytá poistením aj po skončení zákonnej záruky a to počas nasledujúcich dvoch alebo troch rokov v závislosti od zvoleného modulu.

V poistení je možné poistiť motory v elektrospotrebičoch na riziko skrat.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo kúpu novej veci.

Poistenie domácnosti - moduly poistenia

Poistné riziká

Basic

Štandard

Optimal

Požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, voda z vodovodného zariadenia a pád lietadla

poistené

poistené

poistené

Krádež, lúpež

poistené

poistené

poistené

Vandalizmus po vlámaní

poistené

poistené

poistené

Zosuv pôdy, lavína, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie

x

poistené

poistené

Pád predmetov, náraz vozidla, vandalizmus, prepätie, atmosférické zrážky, spodná voda, predĺžená záruka elektrospotrebičov

x

poistené

poistené

Rázová vlna, dym, výbuch sopky, búrlivý vietor, spätné vystúpenie vody

x

x

poistené