Poistenie budov

07.07.2015 15:23

Poistenie budovy a vedľajších stavieb

Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, nebytový priestor, chatu, garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby a to aj v prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt alebo chata.

Spolu s rodinným domom, bytom alebo chatou sú poistené aj vybrané vedľajšie stavby ako oplotenie, spevnená plocha, terasa, chodník, prístrešok pevne spojený s poistenou budovou, studňa, septik a žumpa, a to až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu, alebo obstaranie poistenej nehnuteľnosti.

Poistenie stavby - moduly poistenia

Poistné riziká

Basic

Štandard

Optimal

Požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, voda z vodovodného zariadenia a pád lietadla

poistené

poistené

poistené

Krádež, lúpež

poistené

poistené

poistené

Vandalizmus po vlámaní

poistené

poistené

poistené

Zosuv pôdy, lavína, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, atmosférické zrážky, spodná voda

x

poistené

poistené

Pád predmetov, náraz vozidla, prepätie, vandalizmus

x

poistené

poistené

Rázová vlna, dym, výbuch sopky, búrlivý vietor, spätné vystúpenie vody, mráz na meračoch, sprejerstvo

x

x

poistené