Opakovaný nákup a lojalita

28.11.2013 13:59
Medzi opakovaným nákupom a lojalitou je veľký rozdiel. Opakovaný nákup znamená, že si u vás niekto niečo kúpi viackrát. Lojalita znamená, že sú ľudia ochotní vzdať sa lepšieho produktu alebo lepšej ceny, aby mohli opäť kúpiť u vás. Lojálni zákazníci sa často ani neobťažujú tým, aby skúmali, či konkurencia nemá lepšie podmienky. Lojalitu nie je ľahké docieliť. Opakovaný nákup áno. Stačí k tomu len nejaká ďalšia manipulácia.