Najlepšie poistenie pre deti

28.09.2013 20:02

 

 

Poistenie vo všeobecnosti pomáha v ťažkých životných situáciach tým, že finančne nahradí stratu , ktorú sme utrpeli.

Či už je to v majetkových poisteniach napríklad pri požiari škoda na dome, pri údere blesku škoda na elektronike. Pri životných poisteniach je to strata na príjme napríklad z dôvodu, že sme PN.

Dieťa nemá vlastný príjem. Akú stratu by mohol utrpieť príjem rodiny ? Je potrebné uzatvoriť

pre dieťa poistku ? Nestačí dieťaťu len šetriť, aby malo finančné prostriedky pri osamostatnení sa,

alebo na vzdelanie ?

Dieťa nezarába, je závisle jedine od zárobku rodičov. Preto životné poistenie pre deti má chrániť

príjem rodičov. A to aj v prípade ak jeden z rodičov poberá rodičovský príspevok.

Veď venuje všetok svoj čas starostlivosti o dieťa a domácnosť. Túto starostlivosť zabezpečuje nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Koľko peňazí by táto starostlivosť stála rodinu ak by ju mal zabezpečiť niekto cudzí ? Ak zarábajú obaja rodičia, v prípade úrazu dieťaťa, choroby dieťaťa najmä ak ide o dlhodobé liečenie je ohrozená výška príjmu minimálne jedného z rodičov. Pri poklese príjmu rodinu čakajú na druhej strane zvýšené výdavky spojené s liečením.

Keď chceme dieťaťu aj šetriť je dôležité pamätať aj na ochranu rodiča, lebo sa šetrí z jeho príjmu.

Dieťaťu môžu šetriť rodičia v rámci životného poistenia rodiča, alebo detského životného poistenia.

V oboch prípadoch by mal byť zabezpečený príjem rodiča voči najmä dlhodobejším výpadkom príjmu rodiny – či už je to v prípade smrti, úrazu, vážnych chorôb, invalidity.

Preto najlepšie poistené dieťa je v prvom rade dobre poistený rodič. Až následne riešime samostatné poistenie dieťaťa.


 

Úraz je najčastejším rizikom pre deti.

Liečenie úrazu veľakrát výrazne zasiahne do života rodiny. Okrem toho, že musíte zostať s dieťaťom doma, čím poklesne váš príjem, liečenie si vyžaduje aj výdavky - na návštevu lekárov, kúpu liekov, či zdravotných pomôcok.

 

Trvalé následky si dieťa nesie celý život

    Práve preto najdôležitejším úrazovým pripoistením je poistenie trvalých následkov. Trvalé následky sú v zmysle konkrétnych poistných podmienok ohodnotené percentom, ktoré vám životná poisťovňa vyplatí. Ak si dojednáte za minimálny poplatok trvalé následky s progresiou môže byť vyplatená suma až päťnásobok poistnej sumy. Tieto finančné prostriedky môžete použiť na samotnú liečbu úrazu, rehabilitácie, alebo na nákup špeciálnych pomôcok. Peniaze vám môžu pomôcť aj pri zabezpečení rekonštrukčných prác spojených s prestavbou bytu, či domu na bezbariérový a podobne.

 

Ak to finančná situácia rodiny dovolí je dobré mať poistené dieťa jednorazovým úrazovým poistením. Výhoda je v tom, že dieťa máme poistené a navyše vložené finančné prostriedky sa pri ukončeniu poistenia vráti spolu aj zo zhodnotením.

 

Výhody úrazového poistenia pre deti

Nespornou výhodou detského úrazového poistenia je, že nemá rizikové triedy, je teda bez akýchkoľvek rizikových príplatkov. Ďalšou výhodou je, že niektoré životné poisťovne umožňujú uzavrieť detské životné poistenie až do 25 roku života dieťaťa. To znamená, že takto poistené dieťa v neskoršom veku sa môže venovať napríklad aktívnemu športu, alebo vykonávať prácu so zvýšeným rizikom, a pri tom byť plnohodnotne poistené len za cenu detského poistenia. Pritom cena detských životných poistiek je obvykle výrazne nižšia oproti cene poistenia dospelých.


 

Vytvorenie úspor pre dieťa

Ak je Vaším cieľom vytvorenie úspor pre dieťa a súčasne jeho poistenie pre prípad straty jedného alebo obidvoch rodičov uzatvoríte mu kapitálové životné poistenie pre deti, alebo investičné životné poistenie pre deti. Okrem toho, že mu šetríte máte zadarmo aj poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre dieťa – Baby kartu. Máte tiež možnosť dieťa pripoistiť tak, aby aj v prípade pobytu v nemocnici z dôvodu choroby, v prípade vážneho ochorenia,alebo v prípade zdravotného handicapu bolo rodine poskytnuté finančné krytie.

 

Vážne ( kritické ) choroby

Žiaľ vážne civilizačné choroby neobchádzajú ani naše deti. Práve preto je poistenie v prípade diagnostikovania vážnej ( kritickej) choroby veľmi dôležité. Takéto životné poistenie je špecifické tým, že sa jedná o výplatu jednorázovej dávky vo výške poistnej sumy. Peniaze môžete použiť na úhradu všetkých nákladov spojených s liečením choroby, či na úhradu potrebných zdravotných pomôcok alebo stavebných úprav. Peniaze navyše oceníte aj v prípade zvýšených výdavkov, ktoré vám vzniknú napríklad ak budete chcieť ostať v nemocnici s vaším dieťaťom, zvýšených cestovných nákladov, či výdavkov na lieky. To všetko, aby ste zabezpečili pre svoje dieťa najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť.


 

Kto môže uzatvoriť poistenie pre dieťa ?

Životné poistenie pre deti môžu uzatvoriť nielen rodičia, ale aj starí rodičia či krstní rodičia, alebo aj niekto iný.

 

 

 

Diskusná téma: Najlepšie poistenie pre deti

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok