MUDr. Ladislav Šutiak CSc.

01.01.2015 15:30

Kamilku a Vladka beriem nielen ako rodinu,

ale aj odborníkov pre poistenie a poistenia riešim už len s nimi, 

lebo viem, že mi navrhnú len také poistenia,

ktoré sú pre mňa čo najvýhodnejšie.

tel. : 0907 613 308