Michaela Uríčková a Anna Dzurňáková

07.01.2015 14:19

Moje prvé klientky s uzatvorenou novou poistnou zmluvou v r.2015

Matka Anna Dzurňáková a dcéra Michaela Uríčková.

Želám im, aby si majetok len naďalej zvelaďovali.