Máte poistenie domácnosti ?

21.10.2015 12:21

Zničené lyže, či ukradnutú elektroniku, uhradí poistka domácnosti

 

Len nedávno rezonovala správa o zhorenom hoteli v Jasnej, odkiaľ ľudia pred ohňom unikali tak rýchlo, že nestačili so sebou vziať ani to najnutnejšie. Odkiaľ vziať náhradu za škodu, ktorá vznikne na dovolenke, v reštaurácii, či na návšteve u známych?

V rámci poistenia si človek spravidla môže vybrať z dvoch možností. Ak ku materiálnej škode došlo v priestoroch areálu či budovy, môže sa obrátiť na jeho majiteľa alebo prevádzkovateľa a náhradu škody žiadať z poistenia všeobecnej zodpovednosti.

Alebo zvolí pohodlnejšiu cestu, a ak ku škode dôjde vo verejnom priestranstve, môže čerpať odškodné z vlastnej poistky, ak má uzatvorené poistenie domácnosti.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Udalostí, za ktoré niekto konkrétny zodpovedá,môže byť veľa. Napríklad sa pošmyknete na zľadovatenom chodníku, ak si majiteľ priľahlého domu nesplnil svoju povinnosť a zanedbal čistenie. Pre nehodu si rozbijete svoj notebook alebo vám čašník v reštaurácii vyleje horúcu polievku na vaše oblečenie, v hoteli vypukne požiar, alebo sa vám niekto vláme do izby... Prirodzenou reakciou je obrátiť sa na majiteľa/prevádzkovateľa zariadenia a žiadať náhradu. Mali by ste však myslieť na dôkazy, ktoré bude od vás vyžadovať, aby ste jednoznačne preukázali zavinenie.

Preto si situáciu (najmä miesto) zdokumentujte buď fotografiou alebo videozáznamom. Dbajte na to, aby ste zaznamenali predovšetkým príčinu škody (vyliata polievka, neodhrnutý chodník, vylomené dvere...) ako aj dôsledok tejto udalosti (roztrhané šaty, poliaty notebook...). V prípade rozsiahlych nehôd ako je požiar, poisťovňa vyžaduje doložiť hasičskú a policajnú správu (v prípade krádeže len policajnú).

Poistenie domácnosti

V prípade krádeže lyžiarskej výstroje, zničenia vecí, či elektroniky živlom ako je voda, či oheň alebo vandalizmom, môžete žiadať odškodné aj z poistenia domácnosti.Poisťovňa do určitého limitu dokonca hradí aj hotovosť. Z tejto poistky sa totiž ochrana vzťahuje okrem iného aj na veci osobnej povahy, ktoré má poistený na sebe alebo pri sebe ako napríklad oblečenie, mobil, notebook a iné, i keď sa nachádza mimo poisteného bytu alebo domu - či už je to v reštaurácii, na pracovisku, alebo v hoteli.

Územná platnosť krytia má dosah len na územie Slovenska. To znamená, že ak vycestujete na dovolenku do Vysokých Tatier a poistený byt máte v Trnave, škodu v dôsledku dojednaných rizík vám poistka preplatí. No v rámci dovolenky v zahraničí už musíte riešiť cestovné poistenie. Ochrana sa vzťahuje nielen na poistníka, ale aj na členov rodiny, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti. Opäť treba zabezpečiť dôkazový materiál.