Kto zodpovedá za škodu pri zrážke na svahu ?

03.03.2017 13:19

 

Na zimnú lyžovačku zväčša ľudia spomínajú v dobrom. Sem-tam ale dôjde k rizikovým situáciam a preto je dobré sa poistiť proti možným rizikám ako je úraz či zodpovednosť za škodu voči tretej osobe.

Nehody na lyžiarskych svahoch nie sú neobvyklou situáciou. Ako ich dôsledyk vyriešiť, aby ste nemuseli platiť záchranárov či odškodnenie zahraničnému lyžiarovi z vlastného vrecka?
Čo robiť v prípade, že ide len o pád

Najbežnejšou situáciou je pád na svahu. Ak sa vám to stane v zahraničí a nikoho iného pri tom nezraníte, situáciu možno veľmi jednoducho riešiť cez úrazové poistenie v rámci vášho cestovného poistenia. Možno to tiež vyriešiť doma, z vášho verejného zdravotného poistenia, po prípade z úrazovej poistky. ak ju máte uzavretú samostatne či v životnom poistení.

Ak pri takomto páde utrpíte úraz väčšieho rozsahu a budete potrebovať aj zásah záchranárov resp. Horskej záchrannej služby, mohlo by vám pomôcť poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby. Málokto však vie, že toto poistenie nepotrebujete vždy. Na území Slovenska platí, že prevádzkovateľ svahu musí na vlastné náklady zabezpečiť ošetrenie a stiahnutie lyžiara zo svahu k najbližšej sanitke. Ak teda dodržujete pokyny prevádzkovateľa trate a nelyžujete tzv. free-ride mimo označených tratí, extra poistenie nepotrebujete. Treba si však uvedomiť aj to, že prevádzkovateľ lyžiarskej trate zodpovedá za poskytnutie pomoci len v čase prevádzky vleku či lanovky.
Rizikové športy určite poistiť

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť HZS odporúčajú poisťovne hlavne v prípade, ak plánujete aktivity mimo vyznačeného lyžiarskeho areálu - teda napríklad bežkovanie či skialpinizmus. Toto pripoistenie tiež nie je veľmi drahé. Zvyčajne stojí niekoľko desiatok centov na deň. Pri týždennej lyžovačke vás vyjde do 10 eur. V prípade, že idete lyžovať do zahraničia, zíde sa vám cestovné poistenie, kde je krytý aj úraz či liečebné náklady, ale aj zásah HZS. V zahraničí totiž prevádzkovateľ trate neuhrádza žiadne náklady na ošetrenie cudzinca. Veľmi výhodné je v tomto prípade horské poistenie Alpenverein, o ktorom sme nedávno písali.
Ako sa z hľadiska poistenia riešia zrážky na svahu

Ak narazíte do stojaceho lyžiara, vtedy je to vaša vina a nie vždy vyviaznete z nehody len s ospravedlnením. Vymáhať svoje bolestné cez súdy, to je výsada najmä ľudí zo zahraničia a v zahraničí, tak si na to dajte pozor. V tomto prípade vám pomôže poistenie zodpovednosti za škodu - môžete si zaň priplatiť v rámci cestovného poistenia. Stojí len niekoľko centov za deň, no vie vás ochrániť pred tisícovými účtami za poškodenú lyžiarsku výstroj, úrazy či za služby právnika.
Ako postupovať pri zrážke na svahu

1. Po incidente kontaktujte asistenčnú službu poisťovne, v ktorej máte uzavreté cestovné poistenie - na infolinke vám dajú základné rady ako budete postupovať 2. Veľmi dôležité: bez súhlase poisťovne neuznávajte svoju zodpovednosť za škodu

3. Náhradu škody neuhrádzajte, ani sa k tomu nezaväzujte

4. Tak ako pri nehode na aute, aj tu si zabezpečte mená a kontaktné adresy svedkov

5. Nepodpisujte žiadny dokument, ktorého obsahu dobre nerozumiete

6. Pri spornom zavinení sa radšej vyhnite konfrontácií s druhou stranou, vznik takejto škody nahláste polícii a o nahlásení si vyžiadajte potvrdenie

7. Okolnosti vzniku škody sa snažte zdokumentovať napríklad fotografovaním

8. Túto poistnú udalosť je potrebné ohlásiť priamo poisťovni, a to najneskôr do 30 dní po návrate na Slovensko

9. Poskytnite poisťovni všetky požadované písomnosti (najmä listy, žaloby, predvolania, rozhodnutia, uznesenia, komerčný zápis o škode s poškodeným)
Pozor ešte na alkohol

Je bežné, že stánky s občerstvením či reštaurácie ponúkajú lyžiarom možnosť požiť alkoholické nápoje. Majte však na pamäti, že ak budete konzumovať alkohol, na kladné riešenie poistnej udalosti môžete zabudnúť. V prípade, že poisťovňa zistí, že ste mali alkohol v krvi, môže vám poistné plnenie odmietnuť vyplatiť. V cudzine na svahoch dokonca bežne funguje lyžiarska polícia, ktorá okrem toho, že rieši nehody, vás môže kedykoľvek podrobiť dychovej skúške.