Hľadám spolupracovníkov pracujúcich v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

17.01.2017 17:17

  Staňte sa reprezentantom tímu Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 

Kontakt : Ing. Mgr. Kamila Hofríková 0904 546 370

Ponúkame vám výbornú príležitosť s najlepšími podmienkami na trhu, ktorých základom sú:

 

Istota

·         viem, že začiatky sú ťažké - preto Vás budem sprevádzať

a spoločnosť  podporovať fixným príjmom prvé 2 roky

·         zázemie silnej zahraničnej spoločnosti

·         pravidelné vyplácanie provízií


Stabilita

·         progresívne provízne odmeňovanie v predaji životného i neživotného poistenia

·         atraktívne bonifikačné výlety za nadpriemerné výkony od nováčikov po manažérov skupín

·         manažérske vzdelávanie na špičkovej úrovni

·         bezplatné produktové školenia

·         moderná technologická podpora

 

Finančné ohodnotenie je priamo úmerné vašim výsledkom

·         Máte otvorené možnosti profesijného i finančného postupu.

·         Každý deň si sami určíte pracovnú dobu aj pracovné tempo, ktoré vám vyhovuje.

·         Vyberáte si svoju klientelu.

·         Svoj pracovný čas si organizujete sami.

·         Môžete sa zúčastniť odborných školení, ktoré vám preplatíme.

·         Ako finančný agent nováčik ste pod odborným vedením manažéra s dlhoročnou praxou, ktorý s vami chodí na stretnutia a pomáha vám vypracovávať návrh riešení pre klienta.

 

Čo znamená byť finančným agentom?

·         Finančný agent pomáha klientom riešiť rôzne životné situácie a napĺňať ich predstavy.

·         Tento koncept služieb predpokladá budovanie dlhodobého vzťahu s klientom. Uzavretie zmluvy teda nie je vyvrcholením, ale naopak začiatkom spolupráce. Stanete sa osobným finančným agentom klienta možno na celý život. Budete mu pomáhať s orientáciou v záplave informácií finančného sveta.

·         Vaša práca bude pre klienta znamenať istotu, že jeho finančné prostriedky sú efektívne využité.