Hľavolam - Hľadači pokladov

26.12.2013 12:49

 

Hľadači pokladov

Päť hľadačov pokladov našli poklad, sedem diamantov.
Hľadači pokladov majú zvláštny spôsob, ako rozdeliť poklad:
-Najstarší navrhne, ako by poklad rozdelil on.
-Potom všetci hlasujú.
-Pokiaľ získa nadpolovičnú väčšinu, tak je po jeho.
-Pokiaľ ju nezíska, tak ho ostatní zabijú a začína všetko od znova, len je o jedného hľadača pokladu menej.
  

   Všetci hľadači pokladov sú v tomto delení veľmi zbehlí. Nikdy si nedovolia porušiť pravidla.
Každému hľadačovi pokladov ide v prvom rade o svoj život. Hneď v druhom o svoj majetok. A keď nejde ani o majetok, ani o život, tak rád uškodí ostatným.
Ako dopadne delenie?

Kontaktujte nás