Dve odlišné rasy

11.09.2013 21:43

 Ľudský druh sa podľa mojej najlepšej teórie skladá z dvoch odlišných rás: z ľudí, ktorí si požičiavajú, a tých, ktorí požičiavajú iným.
Charles Lamb (esejista)