Bob Thaves

23.12.2013 14:49

Peniaze rozprávajú - ale pôžička má ozvenu.

Bob Thaves