Alena Bellová

13.04.2014 10:10

Vyjadrujem   poďakovanie  manželom Ing. Mgr. Kamile Hofríkovej a   Ing. Vladislavovi Hofríkovi, reprezentantom poisťovne Alianz, za ich prácu  v oblasti poisťovníctva. Vážim si nielen ich  vysokú odbornosť v poskytovaní služieb , ústretový profesionálny prístup, ale skladám im aj hlbokú úctu za  ich dlhoročné osobné priateľstvo .   V poisťovni  mám ja a aj členovia mojej rodiny už dlhé roky všetky poistné zmluvy  - životné, domov aj  motorové vozidlá   a za perfektný servis, vzácne rady a vyriešenie všetkých poistných udalostí k najvyššej spokojnosti  im vyslovujem veľké ďakujem. Prajem im ešte veľa síl v  náročnej práci .

Alena Bellová PaedDr. Sučany, 0903951893