Ako si správne poistiť úver ?

29.11.2017 13:27

Väčšina ľudí, ktorí si chcú zaobstarať nové bývanie, si musí zobrať úver. Veľakrát si pritom splátky nastavia tak, že im už nezostáva žiadna rezerva. V prípade, že ochorejú či prídu o prácu, dostávajú sa do finančných problémov a nezvládajú hypotéku ďalej splácať.
Predísť takýmto problémom možno vďaka poisteniu schopnosti splácať úver. Banky ho väčšinou ponúkajú priamo s hypotékou. Klient má na výber viacero balíčkov. Najlacnejší zvyčajne kryje smrť či úraz, tie drahšie zase pomôžu v prípade práceneschopnosti či straty zamestnania. Druhou možnosťou, ako si zabezpečiť úver, je zájsť do poisťovne a nechať sa poistiť individuálne.

Najjednoduchším riešením je poistenie hypotéky priamo v banke, ktorá vám ju poskytuje. Väčšinou takéto poistenie býva v podobe balíčka s pevne stanovenými poistnými sumami. No takéto riešenie má viacero nevýhod. Parametre poistenia sa nemenia počas platnosti úverovej zmluvy. Ak sa vám zmenila životná situácia, máte smolu. Zmluvu si neviete prispôsobiť. V niektorých bankách je pritom potrebné predplatiť si poistenie na päť rokov vopred. A to buď z vlastného alebo – a to je ešte horšia možnosť – sa táto suma zahrnie do výšky hypotéky a platíte z nej úroky.

V prípade poistenia uzatvoreného v banke poistná suma vždy kopíruje aktuálnu výšku dlhu, respektíve výšku splátky pri poistení straty zamestnania či práceneschopnosti. To je nevýhoda, keďže okrem hypotéky má človek na krku aj ďalšie výdavky, ktoré už poistenie nepokryje.

Problém môže byť aj v poistných podmienkach. "Mnoho bankových poistení má striktnejšie nastavené podmienky, napríklad krátenie plnenia v prípade zistenia požitia alkoholu, výluky na ochorenie HIV a smrť samovraždou počas prvých dvoch rokov alebo neúmerne vysoko nastavené plnenie v prípade trvalej a úplnej invalidity až na 70 percent," vraví Brisudová. V prípade straty zamestnania zase môže poisťovňa skúmať dôvod výpovede. "Porušenie pracovnej disciplíny, alebo výpoveď dohodou nie je akceptované," dodala Brisudová.
 Ďalšou alternatívou je pridať si do vášho už existujúceho poistenia ďalšie poistné riziká, ktoré vám spravia záruku splácania úveru. Takisto si však môžete vytvoriť úplne nové, samostatné poistenie na mieru podľa toho, ako potrebujete a aké sú vaše požiadavky.

 

Ako si vybrať správne poistenie?

 

V prvom rade je dôležité poistiť si tie riziká, o ktorých viete, že môžu nastať a tým pádom ohroziť vašu schopnosť splácať hypotéku alebo úver. Ak napríklad máte rizikovú prácu, je dobré sa pripoistiť. Pre živiteľa rodiny môže byť rovnako veľkým rizikom smrť, dlhodobá PN-ka aj invalidita. Svoju poistnú sumu si však tento človek nechce zúžiť len na zostatok hypotéky, lebo vie, že jeho rodina má ešte ďalšie výdavky, ktoré by aj po vyplatení tohto úveru zaťažovali rodinný rozpočet. Slobodný a bezdetný klient zase nerieši poistenie smrti, ale sústreďuje sa viac na poistenie invalidity, PN-ky, kritických chorôb, denného odškodného a rôznych asistenčných a doplnkových služieb. Individuálne vyskladané poistenie preto dokáže presnejšie chrániť.Pri poistení úveru je dobré zobrať vždy na zreteľ aj už existujúce poistenia a na základe tých si zvážiť, akým spôsobom sa vám oplatí úver poistiť čo najvýhodnejšie. V každom prípade je dobré poistenie úveru počas piatich rokov opäť prekonzultovať a aktualizovať