Ako sa zachovať pri dopravnej nehode ?

30.01.2015 08:24

Ako sa zachovať pri dopravnej nehode ? 

 

    V tomto období mi viacero klientov volá , lebo sa stali účastníkmi dopravnej nehody. Hoci sa už hlási jar a denné teploty sú viac v pluse, rána bývajú ešte stále mrazivé a tak sa na cestách môže vyskytovať ešte námraza. A vodič je  zrazu v problémoch.


   Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody, snažte sa zachovať pokoj. Hneď ako vykonáte opatrenia na zabezpečenie ochrany života a majetku, venujte sa dôkladnej dokumentácii nehody. 

 Privolať alebo neprivolať políciu?

    Povinnosť zavolať políciu vzniká :

1.      Ak sa pri dopravnej nehode zraní alebo usmrtí osoba.

2.      Ak sa poškodilo všeobecne prospešné zariadenie (napr. dopravné značenie, osvetlenie).

3.      Ak unikli nebezpečné látky.

4.       Ak vznikla škoda  na majetku vyššia než 4000€.

Políciu volajte aj vtedy :

 Keď je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

 Keď sa nedokážete dohodnúť na fakte, kto je vinníkom.

Privolaná hliadka polície vykoná všetky potrebné úkony a spísaný záznam slúži aj ako podklad k nahláseniu poistnej udalosti poisťovni.

V prípade keď nevoláte políciu je potrebné spísať “Záznam o dopravnej nehode”, ktorý slúži k dokumentácii priebehu nehody za účelom rýchlejšieho vybavenia náhrady škody. Skôr, než sa obidvaja podpíšete, poriadne si dokumentáciu prečítajte.

    Nekonajte unáhlene a pod nátlakom. Využite možnosť obrátiť sa na asistenčnú službu, ktorú poskytuje väčšina poisťovní (alebo svojho finančného poradcu). Kontakt nájdete na asistenčnej karte.

 

    Okrem viditeľného poškodenie vozidla, môže byť na vozidle škoda oveľa väčšia. Odporúčam urobiť si z miesta nehody fotografie zachytávajúce pozíciu vozidiel. A nezabudnite si vymeniť kontaktné údaje! Keď vinník neohlási vznik poistnej udalosti, budete kontakt potrebovať.

 

 

   Poistnú udalosť nahlaste Vy a druhý účastník dopravnej nehody poisťovni, kde má vozidlo poistené vinník dopravnej nehody. Poistnú událosť môžete nahlásiť telefonicky na asistečnú službu poisťovne, alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke príslušnej poisťovne.     

    Na základe ohlásenie poistnej udalosti a Policajnej správy alebo Vášho záznamu o dopravnej nehode Vám poisťovňa plnenie uhradí. 

Nekonajte unáhlene a pod nátlakom. Využite možnosť obrátiť sa na asistenčnú službu, ktorú poskytuje väčšina poisťovní (alebo svojho finančného poradcu). Kontakt nájdete na asistenčnej karte.

 

Ak by ste potrebovali odbornú radu, tak neváhajte využiť kontaktovať svojho proadcu pre poistenie resp. kontakt na tomto webe