Ako sa poistiť proti finančným následkom vážnych ochorení

10.04.2017 10:29

Ako sa poistiť proti finančným následkom kritických ( vážných ) chorôb

 

Proti rakovine a iným kritickým  chorobám neexistuje zaručený spôsob prevencie, existuje však spôsob, ako zmierniť dopad finančnej záťaže na rodinný rozpočet.

Liečba po diagnostikovaní vážneho ochorenia býva obrovskou zdravotnou, ale aj finančnou záťažou nielen pre samotného pacienta, ale aj pre jeho najbližších. Poistný trh preto ponúka viacero možností, ako zvládnuť túto chorobu po finančnej stránke.

Allianz -Slovenská poisťovńa kryje aj tzv. rakovinu "in situ", čo je karcinóm v rannom štádiu,

Rozdiely však nie sú len v počte a zložení poistných balíkov, ale aj v ďalších podmienkach, ktoré musia byť splnené, aby poisťovňa pristúpila k poistnému plneniu. Je treba napríklad zohľadniť to, že poisťovne pri závažných ochoreniach uplatňujú rôzne čakacie lehoty. Ide o minimálnu dobu, ktorá musí uplynúť medzi uzatvorením poistenia alebo pripoistenia a diagnostikovaním ochorenia.

Cieľom je predísť situácii, keď klient už o svojom ochorení vie, a poistnú zmluvu uzavrie až potom. Úlohu preto niekde hrá aj takzvaná doba prežitia, čo je čas, ktorý musí klient po diagnostikovaní ochorenia minimálne prežiť.

Pri nastavovaní poistnej ochrany nie je dobré koncentrovať sa len na riziko úmrtia, ale treba sa pripraviť aj na pozitívny priebeh ochorenia, teda keď človek boj s chorobou vyhrá. Aj to ale predstavuje záťaž pre rodinný rozpočet. Vhodné je preto poistiť sa aj pre prípad invalidity, pracovnej neschopnosti, hospitalizácie, a prípadne chirurgického zákroku.

Ak si vezmeme ako príklad priebeh choroby s tým šťastnejším koncom, tak sa situácia pacienta môže vyvíjať nasledovne: diagnostikovanie ochorenia napr. rakoviny, operácia - jedna alebo niekoľko, chemoterapia, rádioterapia a ďalšia liečba. Počas toho celého je postihnutý pracovne neschopný a niekoľkokrát počas liečby môže byť aj hospitalizovaný.

Následne po roku trvania liečby prehodnocuje jeho zdravotný stav Sociálna poisťovňa a rozhoduje o invalidite. Pozrime sa na tento príklad z pohľadu rodinného rozpočtu. Človek bude počas jedného roka práceneschopný a jeho mesačný príjem vo forme nemocenského klesne na polovicu.

Počas liečby bude nejaký čas tráviť v nemocnici a podľa požiadaviek na komfort si bude musieť za každý deň hospitalizácie priplatiť. To všetko má dosah na rodinný rozpočet. Počas liečby by bol pacient možno rád, keby pri ňom stála blízka osoba, ktorá by sa o neho starala počas najťažších fáz liečby, čo je ďalšou záťažou pre rodinný rozpočet. V súvislosti s tým klesne príjem aj ďalšiemu človeku v domácnosti.

Ako nastaviť poistenie ?

Pri nastavení poistného krytia je prvou úlohou zvolenie správnej kombinácie poistných rizík a ďalšou adekvátne nastavenie poistných súm pre dané riziká. Pri riziku závažného ochorenia si každý stanovuje poistnú sumu podľa vlastného uváženia, no nepísaným pravidlom je stanoviť ju aspoň vo výške ročného príjmu poisteného. Takáto poistná suma by mala pokryť výpadok príjmu chorého.

Ak by dotyčný mal poistené aj riziko práceneschopnosti, zostalo by mu viac finančných prostriedkov na liečbu a zabezpečenie adekvátneho komfortu počas liečby. Ďalšou možnosťou je pripoistenie hospitalizácie, no je to skôr niečo navyše, čo môže, aj nemusí byť, v závislosti od toho, či si ho človek môže dovoliť. Nevyhnutné je podľa mňa poistenie rizika invalidity,

V týchto dňoch ponúka Allianz-SloveVnská poisťovňa balíček pripoistení - kritických chorôb, invalidného dôchodku a pobytu v nemocnici z dôvodu choroby s 50 % zľavou.

Myslite na seba a svojich najbližších. Rakovina sa týka všetkých a je vhodné zabezpečiť si vhodné poistenie. Poistenie môže výrazne uľahčiť priebeh onkologického ochorenia, kedy sa človek sústredí na svoju liečbu a nezaťažuje sa finančnými problémami.