Ak sa niečo stane...

06.09.2013 07:06

 

„Dnes som sa dal poistiť“, hovorí Peter manželke.

„ Ak sa mi dačo stane, dostaneš päťstotisíc.“

„To je skvelé!“, zvolala manželka. „Ale kde je záruka, že sa ti niečo stane...?“