Porovnanie poistných zmlúv – Najlepšie poistenie

16.11.2013 18:00

 

      Dostávam veľa žiadosti na porovnanie poistných zmlúv. Aj na internete je dosť otázok,

ktoré poistenie je výhodnejšie, ktoré je najlepšie poistenie.

 

     Niekomu stačí, ako poznať ako dané poistenie hodnotí niekto nezávislý najlepšie nejaká porota. Prestíž si získalo ocenenie Zlatá minca. Výsledky súťaže za rok 2013 nájdete tu.

 

     Iný chce vedieť, ktoré z nich je najlacnejšie.

 

   Ďalšieho zaujíma, v ktorom produkte je najviac pripoistení.

 

 

   Tieto informácie nám môžu pomôcť v prvej orientácii ohľadom poistenia.

Nakoľko však neexistuje univerzálne najlepšie poistenie, tieto informácie sú nepostačujúce a niekdy nás môžu aj pomýliť.

 

    Aby sme si vybrali pre nás najlepšie poistenie, je potrebné sa zamyslieť, čoho sa obávame, čo chceme dosiahnuť a ako v nám to môže poistenie pomôcť. Aby Ste na nič nezabudli ako pomôcka Vám môže pomôcť ebook Analýza potrieb.

 

     Poradiť Vám 100 % najlepšie poistenie Vám viem, až po skončení poistnej doby.

Nakoľko sa poistenie uzatvára dopredu nevieme, čo nás počas poistenia prekvapí, alebo ktorá z obáv sa naplní.

 

Ale na 2 príkladoch Vám chcem ukázať, prečo je dôležitá analýza potrieb a že neexistuje univerzálne najlepšia poistka.

 

   Prvý príklad

   Pre zjednodušenie poistka obsahuje šetriacu zložku a pripoistenie kritických chorôb.

 

V prvej aj druhej poistke je platba za šetriacu zložku 20,- € . Pripoistenie kritických chorôb je za 10,- € a pripoistenie obsahuje 12 chorôb medzi nimi aj infarkt.

 

V druhej poistke je pripoistenie kritických chorôb za 12,- € a pripoistenie obsahuje 36 chorôb medzi nimi aj infarkt.

 

Ak si poistenie uzatvorí človek, ktorého rodičia mali infarkt a táto predispozícia sa počas poistenia stane aj skutočnosťou, je pre tohto človeka výhodnejšie prvé poistenie – lebo je lacnejšie ako druhé.

 

Ale pre človeka , ktorý môže mať predispozíciu ( a tá nastane ) k inej kritickej chorobe, ktorá nie je medzi 12 uvedenými v prvej poistke, ale obsahuje ju druhá poistka, je výhodnejšia druhá poistka, lebo z prvej plnenie nedostane, ale z druhej áno.

 

   Druhý príklad

   Pre jednoduchosť ide o ten istý produkt, ale v prvej poistke šetriaca zložka za 20,- € s cieľovou sumou 10.000,- € a poistenie trvalých následkov po úraze za 20.000,- € .

 

   V druhej poistke je šetrenie 15,- € s cieľovou sumou 7.500,- € a poistenie trvalých následkov po úraze za 30.000,- €.

Pre človeka, ktorý počas platnosti poistnej zmluvy nemal žiadny úraz, je výhodnejšia prvá poistka nakoľko dostane pri ukončení poistenia 10.000,- €

 

  Ak ale človek mal úraz a zostali mu trvalé následky, ktoré boli stanovené na 40 % , je výhodnejšia druhá poistka, lebo okrem

7.500,- € ktoré dostane pri ukončení poistenia, dostal aj 12.000,- € za trvale následky.

 

   Z uvedených príkladov je zrejme, že najlepšiu poistku si neuzatvoríme tak, že sa dáme poistiť rovnako ako náš kamarát, ani tak, že si vyberieme poistný produkt, ktorý obsahuje najviac pripoistení, alebo ktorý je najlacnejší....

 

   Ak si zájdete do poisťovne, alebo Vás niekto z poisťovne navštívi a základe Vášho občianskeho preukazu a prípadne niekoľko otázok o zdravotnom stave Vám navrhne „najlepšie poistenie“ ani to nebude to pravé najlepšie poistenie pre Vás.

 

Naozaj najlepšie poistenie sa dá uzatvoriť, až na základe poznania Vašich potrieb, na základe obáv ktoré máte - lebo napríklad to čo postihlo Vášho kolegu v práci, ak vykonávate rovnakú prácu, môže postihnúť aj Vás alebo to, čo sa prihodilo kamarátovi, ktorý sa venujete rovnakému športu ako Vy, sa môže prihodiť aj Vám.

 

Preto pre uzatvorenie najlepšieho poistenia pre Vás si vyberte odborníka, ktorému dôverujete, alebo na ktorého Ste získali dobré referencie.